Felhasználó:
Nincs bejelentkezve
2006/018/176-02-02 számú - Átmeneti Támogatás projekt.

Adatlap leírása

Fejezet Leírás
1. Helyszín azonosítási adatok -
2. Morfológiai adatok -
3. Hidrológiai adatok -
4. A víz fizikai-, kémiai jellemzői
A mintavételek során a vízfolyás felső 50 cm-es rétegét mintázzuk (Értelemszerűen az ennél sekélyebb felszíni vizek esetében a lehetőségekhez képest veszünk mintát). A mintavétel során merített mintát veszünk. Kerülni kell a mederanyag, mederüledék felkeveredését, mert az nem tartozik a vízmintához és a mérési eredményeket esetlegesen meghamisíthatja. Ha a mintavétel során speciális viszonyokat találunk (pl. a meder erősen benövényesedett vagy álló, pangó vízből tudunk csak mintát venni), akkor ezt a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában mindenképp jelezni kell, mert ezek a körülmények az eredmények megítélését alapvetően megváltoztatják.
5. Környezeti adatok -
6. A felmérést végezték -

1. Helyszín azonosítási adatok

Tulajdonság Leírás
Dátum: 2008. 09. 19
A szelvényfelvétel készítésének ideje
Referencia szelvény:
Szakaszon belül ki kell jelölni egy referencia szelvényt, amely az áramlási viszonyok tekintetében jellemzőnek tekinthető.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Vízfolyás neve: Marcal (VOR: AAB552)
A referencia szelvény vízfolyása
Szelvény helye: 71+300
A szelvény torkolattól mért távolsága (fkm/cskm)
Töltéskilométer: 71+300
A szelvény torkolattól mért távolsága (tkm)
Azonosíto pont EOVX: 198750
A szelvény rögzített végpontjának helyszínrajzi azonosításához elvben kézi GPS használata elegendő. Ha viszont cél a teljes felmért szelvényt abszolút rendszerbe illesztése, illetve később több, azonos szelvényben végzett mérés eredményeinek összehasonlítását el kell végezni, akkor a mérésekhez geodéziai pontosság szükséges. Amennyiben a későbbiekben cél a referencia szelvény időnkénti felkeresése és újbóli felmérése, akkor javasolt a szelvény egyik, vagy mindkét végpontjának kővel történő állandósítása.
Azonosíto pont EOVY: 510075
A szelvény rögzített végpontjának helyszínrajzi azonosításához elvben kézi GPS használata elegendő. Ha viszont cél a teljes felmért szelvényt abszolút rendszerbe illesztése, illetve később több, azonos szelvényben végzett mérés eredményeinek összehasonlítását el kell végezni, akkor a mérésekhez geodéziai pontosság szükséges. Amennyiben a későbbiekben cél a referencia szelvény időnkénti felkeresése és újbóli felmérése, akkor javasolt a szelvény egyik, vagy mindkét végpontjának kővel történő állandósítása.
Szelvény típus: hidromorfológiai referenciaszelvény
nem besorolt;VO. szelvény;vízmérce szelvénye;hídszelvény;rendszeres vízhozammérés szelvénye;hidromorfológiai referenciaszelvény;vízminőségi törzs-szelvény
Szelvény 0-pont mag. (mBf): 123
Azonosíto pont magassági értéke Balti tenger szintje felett
Irány az azonosító pontból: 12.56.12
Meg kell mérni a szelvény irányának északhoz viszonyított szögértékét a kijelölt pontból nézve. 50 m. szelvényszélességig (geodéziai) mágneses iránytű használata megfelelő, azon túl pontos geodéziai módszerekkel kell az irányt meghatározni.
Megjegyzés: Hidromorfológiai referncia szelvény
 
Illetékes KÖVIZIG: NYUDUKÖVIZIG
 
Szelvény száma: 1
Opcionális mező, egész szám. A keresztszelvénybeli vízhozam mérőhely azonosító számát tartalmazza.
Szelvény 0-pont partoldal: bal part
Kötelező mező, kódlistából választható érték. Kód osztály: 62 (partoldal kódok). [egyéb (ismeretlen);bal part;jobb part;mederben]
Közig. terület: Karakó (Vas megye)
Illetékes KTVF: NYUDUKTVF
Illetékes KTVF székhelye: Szombathely
Átnézetes helyszínrajz:
Részletes helyszínrajz:
Helyszín szöveges meghatározása:
Karakó belterületén, a Marcal és a 8-as főút kereszteződésétől 230 méterre. Megközelítés gépkocsival a Kossuth L. utca 18. melletti bejárónál, földúton. Gyalogosan a főútról, a balparti töltésen.

2. Morfológiai adatok

Tulajdonság Leírás
Völgyszelvény: Kép, koordináták jellemző pontokkal
A referencia szelvénynek mind a vízzel borított, mind a száraz részét fel kell mérni. A vízzel borított szelvényrészen a megmérendő szelvénypontok sűrűségére a vízhozammérés során alkalmazott pontsűrűség az irányadó. A szelvény száraz részét az ismert, illetve becsült LNV szintjéig, töltésezett folyó¬szakaszon a töltéskoronáig kell felmérni. A megmért szelvénynek tartalmaznia kell a jellegzetes pontokat (partél, sodorvonal, töltésláb és korona). Amennyiben a referencia szelvény alkalmas a vízhozam mérésére, akkor vízzel borított szelvény azonos a vízhozammérési keresztszelvénnyel.
Meder anyaga
Mederanyag mintát kell venni a következő függélyekben: Nagy folyón: 3 függélyben (a lebegtetett mintavételi 2. 4. 6. függélyekben), Közepes folyón: 1 függélyben, Kisvízfolyáson: 1 függélyben fenékanyag (mederanyag) mintavétel történik, kivéve, ha a meder köves. A mintavétel eszköze harangos mintavevő vagy Van Veen típusú (markolós) mintavevő. A szükséges mintamennyiség 0,5-1,0 kg.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Szemeloszlási görbe:
 
Szemeloszlás táblázata: Táblázat
A laboratóriumban elvégzett szemeloszlási vizsgálat adatait táblázatosan kell rögzíteni.
Mintajele: minta1
A leadott minta laboratóriumi azonosítója.
Összes szárazanyag: 1023
Összes szárazanyag (g)
Mérés típusa: szögletes szita, gépi szitálás
A laboratóriumi vizsgálat módszere.
Mederanyag leírása: Durva homokos kavics, agyagbetelepülésekkel.
Összetétele kvarc, kvarciteres quarter bazalt. Mederanyag leírása szöveges leírása.
Lebegtett hordalék
A vízhozam-méréssel egyidejűleg lebegtetett hordalékmintát kell venni a vonatkozó műszaki előírások szerint. A mintavétel darabszáma: Nagy folyón: 7 függélyben lebegtetett minta (5 függélyben ahol az 1. kép szerinti vízhozammérés van a referencia szelvényben) + még 2 szelvényben szimmetrikusan, Közepes folyón: 5 lebegtetett minta, Kisvízfolyáson: 1 lebegtetett minta vétele előírt. A mintát talajmechanikai laboratóriumban kell kiértékelni, koncentráció és szemeloszlás meghatározásával. A laboratóriumi eredmények birtokában hordalékhozamot kell meghatározni a "Hozam" program segítségével.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Szemeloszlási görbe:
 
Szemeloszlás táblázata: Táblázat
A laboratóriumban elvégzett szemeloszlási vizsgálat adatait táblázatosan kell rögzíteni.
Mintajele: minta1
A leadott minta laboratóriumi azonosítója.
Összes szárazanyag: 1023
Összes szárazanyag (g)
Mérés típusa: szögletes szita, gépi szitálás
A laboratóriumi vizsgálat módszere.
Hordléktöménység: 123
hordléktöménység mg/l
Hordlék hozam: 0,475
hordlék hozam (g/s)
Iszapvastagság
Ha a mederfenék nem kemény, hanem iszappal borított, akkor meg kell mérni a lágy iszap vastagságát. A mérést a hordalékmérésre kijelölt szelvényben és függélyekben kell elvégezni. A mérés szondarúddal történik, a mélységmérésnek megfelelően, egyszer tárcsával (az iszapfelszínig), majd pedig tárcsa nélkül (ameddig a rúd gyenge nyomásra lehatol). A két mérés különbsége az iszapvastagság.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Átlagos: 10
Átlagos (cm)
Legkisebb: 5
Legkisebb (cm)
Legnagyobb: 15
Legnagyobb (cm)
Megjegyzések a morfológiához: szöveg

3. Hidrológiai adatok

Tulajdonság Leírás
Vízgyűjtőterület a szelvényben: 123,4
Vízgyűjtőterület a szelvényben (Km2)
Viszonyítási vízmérce:
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Település: Karakó
Viszonyítási mérce kapcsolódó települése
VOR: ABC123
Vízügyi Objektum Azonosító
Törzsszám: 001234
Vízmérce törzsszáma
Vízfolyás: Marcal
Vízfolyás neve
Szelvényszám: 71,347
Szelvényszám
Vízhozammérés szelvénye:
A mérést lehetőség szerint a kijelölt referencia szelvényben kell végrehajtani. Amennyiben ez nem lehetséges pl. a referencia szelvény benőttsége miatt, akkor a mérésre alkalmasabb szelvényt kell keresni.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Távolság a torkolattól: 71+300
A szelvény torkolattól mért távolsága (fkm/cskm)
Azonosíto pont EOVX: 198750
Azonosíto pont EOVX koordinátája
Azonosíto pont EOVY: 510075
Azonosíto pont EOVY koordinátája
Azonosíto pont Z: 123
Azonosíto pont magassági értéke Balti tenger szintje felett.
Azonosíto pont Z: 12.56.12
A szelvény iránya Északhoz viszonyítva az azonosító pontból.
Vízhozammérés eredménye:
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Középidő: 09:43
Középidő
Középvízállás: 176
Középvízállás
Vízállásváltozás: 0,46
Vízállásváltozás
Víztükör széleség: 6,41
Víztükör széleség
Vízhozam: 3,859
Vízhozam
Átlagmélység: 0,78
Átlagmélység
Középsebesség: 0,752
Középsebesség
Max. mélység: 1,26
Max. mélység
Nedvesített felület: 5,199
Nedvesített felület
Nedvesített kerület: 13,2
Nedvesített kerület
Hozam jegyzőkönyv fájl:  
Hozam jegyzőkönyv fájl
ADCP jegyzőkönyv fájlok:  
ADCP jegyzőkönyv fájl (4 db)
Vízszín esés eredménye: 5,1
Nagy- és közepes folyók esetében a vízszínesés meghatározását az alappont hálózatra támaszkodva, arról egy- legfeljebb két műszerálláspont segítségével kell végrehajtani. A vízszint helyzetét csillapító csőbe helyezett vállas karóval kell rögzíteni. Kisvízfolyásoknál a felvett szakasz völgyfenékének átlagos esését kell meghatározni.
Sebesség referencia szelvényben
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Középsebesség: 10
Középsebesség
Max. sebesség: 13
Max. sebesség
Sebességeloszlás
Sebességeloszlás a HOZAM programoból.
ADCP cikk-cakk mérés
A mérőhajó kis sebességgel, parttól partig tartó cik-cakk útvonalon járja be a teljes szakaszt. Az egymást követő cikk-cakk szelvények közepes távolsága ne legyen több, mint a szelvényszélesség egytized része. A hajó mozgásának pozícionálását célszerűen GPS-szel kell végezni. Az átkelések végén (a partnál) az adatok rögzítését nem kell megszakítani, de a túl nagyméretű adatfájlok elkerüléséhez a rögzítést kb. 20-30 percenként célszerű lezárni és újraindítani. Az adatok tárolása az előzőekhez hasonlóan történik. A mérési eredményeket a mérés során rögzített teljes körű nyers adatfájlok + konfigurációs fájlok formájában kell eltárolni.
ADCP pont mérés
A mérést a referencia szelvényben 5, előre rögzített helyű függélyben kell elvégezni, továbbá a vizsgálandó szakasz elején és végén további 3-3 függélyben (az 1. ábra szerint). A függélyeket úgy kell a szelvényben kiosztani, hogy egy függély jusson a szelvény legmélyebb pontjába, a többit pedig ennek figyelembe vételével, lehetőség szerint egyenletesen kell szétosztani. A mérőhajót horgonnyal kell rögzíteni. A mérés során alkalmazandó cellaméret 10-25 cm, a szelvény átlagos vízmélységének függvényében (lehetőleg a legkisebb mélységű függélyben se legyen 5-nél kevesebb érvényes cella). A mérést egy függélyben 5 percig kell végezni. Magát a mérést, illetve az adatok rögzítését ugyanúgy kell végezni, mint a vízhozam mérésekor, de nem a teljes szelvényre, hanem függélyenként kell egy-egy mérést rögzíteni. A függély helyét ± 0,5 m pontossággal, célszerűen GPS-szel kell meghatározni. A fix helyű mérések adatait - hasonlóan a mozgóhajós méréshez - a teljes körű nyers adatfájlok + konfigurációs adatfájlok formájában kell tárolni, majd feltölteni az adatbázisba.
Hozam mérés
Amennyiben nem ADCP-vel történik a vízhozammérés, úgy a klasszikus forgószárnyas, vagy indukciós mérést lehet végrehajtani.
ADCP hozam konverzió
Amennyiben ADCP-vel történik a vízhozammérés, úgy a meder kiszámításához konvertálni kell egy adatsorrá a négy ACDP mérést.

4. A víz fizikai-, kémiai jellemzői

A mintavételek során a vízfolyás felső 50 cm-es rétegét mintázzuk (Értelemszerűen az ennél sekélyebb felszíni vizek esetében a lehetőségekhez képest veszünk mintát). A mintavétel során merített mintát veszünk. Kerülni kell a mederanyag, mederüledék felkeveredését, mert az nem tartozik a vízmintához és a mérési eredményeket esetlegesen meghamisíthatja. Ha a mintavétel során speciális viszonyokat találunk (pl. a meder erősen benövényesedett vagy álló, pangó vízből tudunk csak mintát venni), akkor ezt a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában mindenképp jelezni kell, mert ezek a körülmények az eredmények megítélését alapvetően megváltoztatják.
Tulajdonság Leírás
Vízmintavétel szelvénye:
A vízmintavétel szelvényének adatai
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Távolság a torkolattól: 71+300
A szelvény torkolattól mért távolsága (fkm/cskm)
Azonosíto pont EOVX: 198750
Azonosíto pont EOVX koordinátája
Azonosíto pont EOVY: 510075
Azonosíto pont EOVY koordinátája
Azonosíto pont Z: 123
Azonosíto pont magassági értéke Balti tenger szintje felett
Irány az azonosító pontból: 12.56.12
A szelvény iránya Északhoz viszonyítva az azonosító pontból
Mintavétel időpontja 2008.10.12 10:30
Időjárás:
Három karakteres kód formájában kerül megállapításra.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Csapadék: párás (1)
nincs csapadék(0); párás(1); ködös(2); eső(3); zápor(4); havaseső(5); hó, havazás(6); hózápor(7); jégeső(8)
Borultság: fátyolfelhős (2)
napsütés(1); fátyolfelhős(2); felhős(3); erősen borult(4)
Szél: nincs szél (0)
nincs szél(0); szeles(1); erős szél(2); viharos szél(3)
Megjegyzés a Vízkémiai jellemzéshez:
Ha a mintavétel során speciális viszonyokat találunk (pl. a meder erősen benövényesedett vagy álló, pangó vízből tudunk csak mintát venni), akkor ezt a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában mindenképp jelezni kell, mert ezek a körülmények az eredmények megítélését alapvetően megváltoztatják. A szemrevételezés során észlelt egyéb jellemzők (pl. a víz habzása, haltetemek a vizsgált szakaszon, szennyezések).
Vízmintavétel paraméterek:
Vízmintavétel paraméterek listája bővíthető 13 javasolt komponens van.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Komponens neve: Levegőhőmérséklet
Javasolt komponesek: Levegőhőm.; Vízhőfok; Szín; Szag; pH;Fajl. vezető-kép; Oldott oxigén; Oxigén telítettség; NH4+ - N; NO2- - N; NO3- - N; PO43- -P;KOIk
Mérési módszer: Léghőmérővel 2 m magasságban árnyékban 3 perces észlelés
Mérési módszerként az alkalmazott szabvány száma, vagy helyszíni műszer esetén a metodika azonosító száma megfelelő. Ezek hiányában a módszer szövegesen is leírható.
Helyszíni mérés: igen
Helyszíni mérés (i/n)
Alkalmazott eszköz: Léghőmérő
 
Alkalmazott módszer: Termisztor
 
Vízmintavétel helyek:
A vízmintavétel pontjai.
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Pont típus: Bal
A mintavétel pontjának leírása (Bal, Közép, Jobb, Sodor/közép, Mellékág)
EOVX: 126023
A mintavétel EOVX koordinátája
EOVY: 428023
A mintavétel EOVY koordinátája
Vízmintavétel érték:
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Pont azonosítója: Bal
A mintavétel pontjának azonosítója
Paraméter azonosítója: Szag
A mintavételi paraméter azonosítója
Paraméter érték: 1
A mért érték

5. Környezeti adatok

Tulajdonság Leírás
Részletes szakasz-leírás:
A vizsgálati szakasz hosszát úgy kell meghatározni, hogy az ne legyen kisebb, mint a mérőszelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen legalább 200 m (100-100 m a mérőszelvény alatt és fölött).
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Megjegyzések a környezeti leíráshoz: szöveg
 
Kezdő szelvény: 71,200
 
Záró szelvény: 71,400
 
Kiegészítő hidromorfológiai jellemzők:
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Terep- és mederviszonyok: szöveg
Terepviszonyok, medervonalazás, kanyarviszonyok, meder/hullámtér viszony.
Mellékágak, műtárgyak: szöveg
Mellékágak, keresztező műtárgyak, duzzasztás, víz be- és kivezetés.
Mesterséges beavatkozások: szöveg
Mesterséges beavatkozások, úgymint kotrás, kotrási anyag deponálása, növényzet eltávolítása, partbiztosítás, folyószabályozási műtárgyak.
Szennyezőforrások: szöveg
Ismert szennyezőforrások a vizsgálati szakaszon, vagy annak felvizén, ha azok hatása a szakaszra kihat.
Üledékvastagság: szöveg
Átlagos iszapvastagság itt csak tájékoztató adat.
Szakaszt jellemző növényzet:
Tulajdonság Példa Megjegyzés
Zonációszerkezet: -
A vízi, parti és mocsári vegetáció legjellemzőbb tulajdonsága, hogy asszociációi a part vonalával többé-kevésbé párhuzamos sávokban helyezkednek el /zonációszerkezet/ (FELFÖLDY, 1981). A vízfolyásról nyert fontos információ a fő zónák megléte, hiánya vagy részleges hiánya. A leírásban szerepeltetni kell a vizsgált szakaszon kialakult növényzeti zónákat (nyílt víz, hinaras (gyökerező és lebegő), nádas, magassásos/mocsári gyomnövényzet, láprét/mocsárrét/üde kaszáló, bokorfüzes/erdő). Az egyes zónák jellegzetességeit (pl. nádas csak foltokban, nagy tömegű hínárnövényzet, stb.) a leírásban fel kell tüntetni.
Zonáció típusok: -
Választható lista melyekből egy vagy tübb kiválasztandó. Elemei: azonális; nyílt víz; lebegő hínár; gyökerező hínár; nádas;magassásos, zsombékos; láprét, mocsárrét, üde kaszáló; bokorfüzes, erdő.
Vízfelület benőttsége: -
A vizsgált szakaszra vonatkozóan a vízfelület benőttségének mértékét becslés alapján százalékban kell megadni, mellette a borítottságot adó növényzet jellegét is meg kell határozni (lebegő, gyökerező hínár; mocsári növényzet; mocsári gyomnövényzet; szárazföldi növényzet).
Növényzet típusok: -
A felsorolt típusok százalékos arányát kell megadni. A típusok: hínár; mocsári növényzet; mocsári gyomnövényzet; egyéb.
Árnyékoltság délben: -
Előre megadott kategóriák közül kell választani egyet. A folyómedret milyen %-ban borítja árnyék? A kategóriák: <10 %; 10-20 %; 21-50 %; 51-75 %; >75 %
Hullámtér/parti sáv jellege:
A hullámtér és a parti sáv leírása során a következő jellemzőkre kell figyelmet fordítani.
Tulajdonság Megjegyzés
Fás vegetáció jellege:
Fás vegetáció szöveges leírása.
Fás vegetáció szélessége balparton:
Fás vegetáció szélessége a bal parton, méterben megadva.
Fás vegetáció hosszmenti aránya balparton:
Fás vegetáció aránya a bal parton előre megadott kategóriák alapján. Elemek: <10 %; 10-20 %; 21-50 %; 51-75 %; >75 %
Fás vegetáció szélessége jobbparton:
Fás vegetáció szélessége a jobb parton, méterben megadva.
Fás vegetáció hosszmenti aránya jobbparton:
Fás vegetáció aránya a jobb parton, előre megadott kategóriák alapján. Elemek: <10 %; 10-20 %; 21-50 %; 51-75 %; >75 %
Védőövezet megjegyzés:
Védőövezet szöveges jellemzése. Védősáv megléte/ hiánya/ szélessége. Az ökológiailag minimálisan szükséges ártér szélessége 20-60 m (POMOGYI ET. AL., 2006)
Védőövezet szélessége balparton:
Védőövezet szélessége balparton előre megadott kategóriák alapján. Elemek: nincs; <6 m; 6-20 m; 20-60 m; >60 m
Védőövezet szélessége jobbparton:
Védőövezet szélessége jobbparton előre megadott kategóriák alapján. Elemek: nincs; <6 m; 6-20 m; 20-60 m; >60 m
Területhasználat:
Területhasználat szöveges jellemzése. Területhasználat, művelési ág a hullámtéren a vizsgált szakaszra vonatkozóan (erdő /ültetett vagy természetes/, füves/bokros terület, legelő/rét, láp; vizenyős terület, művelt terület (művelési ág: szántó – termesztett növénnyel, szőlő, gyümölcsös), lakóterület, ipari terület)
Területhasználat típusok:
A felsorolt típusok százalékos arányát kell megadni. Elemei: természetes erdő; telepített erdő; természetes kopár terület; tarvágás; füves, bokros terület; rét, legelő; láp vizenyős terület; mezőgazdasági művelés alatt álló terület; felhagyott gyomos terület; üdülési terület; lakóterület; ipari terület, egyéb
Részletes helyszínrajz (meder/hullámtér viszony, kanyargósság):
A részletes helyszínrajzon szerepelnie kell a vizsgált szakasz minden olyan jellemzőjének, ami a hidromorfológiai állapot megítélését segíti és a későbbi vizsgálatok szempontjából összehasonlítási alapot képez. A hidromorfológiai jellemzők mellett a növényzet elhelyezkedése, a területhasználatok is fontos információt hordoznak.
Légifotó a vizsgált szakaszról:
A részletes helyszínrajz mellett célszerű elhelyezni a vizsgált szakaszról készült légifotót (pl. MADOP 2005-ből lehetőség szerint nagyítva), ami segítséget nyújt a szakasz környezetének áttekintéséhez.
Képi dokumentáció:
A helyszín felmérése során az alábbi fotók elkészítése mindenkép kívánatos: 1. kép: Meder (vízfelület + zónák); 2. kép: Balpart; 3. kép: Jobbpart; 4.-5. kép: A part környéke (jellemző területhasználatok) – 2 kép;6.- (8.) kép: A vizsgált szakaszon lévő speciális állapotok (műtárgyak, bevezetések és kivételek, meder és partvédelmi létesítmények, speciális élőhelyek, speciális mederviszonyok) - (max. 3 kép).
Tulajdonság Példa Megjegyzés
1. fotó:
A készített képek az adott vízttesten belül automatikusan sorszámot kapnak (hogy azokra a szöveges részekben hivatkozni lehessen) és célszerűen minden képhez szöveges mező tartozik, ami a kép rövid leírását tartalmazza.

6. A felmérést végezték

Tulajdonság Leírás
Általános megjegyzések:  
Geodézia:
Tulajdonság Megjegyzés
Mérte:
Geodézia mérés vezetője
Mérés időpontja:
Mérés időpontja
Vízrajz:
Tulajdonság Megjegyzés
Mérte:
Vízrajzi mérés vezetője
Mérés időpontja:
Mérés időpontja
Vízkémia:
Tulajdonság Megjegyzés
Mérte:
Vízkémiai mérés vezetője
Mérés időpontja:
Mérés időpontja
Biológia:
Tulajdonság Megjegyzés
Mérte:
Biológiai mérés vezetője
Mérés időpontja:
Mérés időpontja