Felhasználó:
Nincs bejelentkezve
2006/018/176-02-02 számú - Átmeneti Támogatás projekt.

Tisztelt Látogató!

Ön "A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése" című projekt weblapját látja.

A projekt fő célja a magyarországi felszíni vizek új hidromorfológiai monitoring rendszeréhez az intézményi háttér kialakítása. Az Európai Unió Víz Keretirányelvében (EU VKI, 60/2000 EC.) foglaltak megvalósításához a KvVM a magyar Vízrajzi Szolgálatot alkalmassá kívánja tenni az új, komplex feladatok ellátására.

Ismert, hogy a VKI célkitűzéseihez rendelt feladatok között kiemelten fontosak a 2008-2009 között elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, melyekhez 2007-től az országos monitoringhálózat szolgáltatja a megalapozást* jelentő adatokat. A hidromorfológiai eljárások, adatok és feldolgozások elindítása már csak emiatt is halaszthatatlanul fontos, továbbá a tervezés, majd a végrehajtás hatásvizsgálatánál is fontos a monitoringozás eredményeinek felhasználása.

Fentiekhez jelen pályázati projekt módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket kíván megvalósítani.

A projektet közbeszerzési eljárás keretében pályázta meg és nyerte el a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke. A szerződéskötésre a pályázat nyertese és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (továbbiakban: KPSZE (CFCU)) között került sor.

A projekt Kedvezményezettje: a KvVM, Víz keretirányelv Főosztály 1011 Bp. Fő utca 44-50.

 

PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS PROJECT SUMMARY

 

Műegyetem 1782 KvVM Fejlesztési Igazgatóság